Afri-onc.org

Onderstaande ontwerpvoorstellen zijn op basis van generieke tekst en algemene afbeeldingen. De feitelijke uitwerking is geheel afhankelijk van de werkelijke tekst en beschikbare afbeeldingen. De hier gemaakte keuze dient vooral als denkrichting voor de te bouwen website.

Voorstel 1

Voorstel 2

Voorstel 3